Lovpakke

Kørekort til Bil – Kategori B

Pris for Lovpakke: 14.000,- kr. 

Priser er inkl. moms 

(gældende ved fuldendt lovbefalet mindstekrav til køreundervisning) 

Lovbefalet mindstekrav til køreundervisning: 

29 teorilektioner 

4 kørelektioner på Manøvrebane á 45 minutters varighed pr. lektion 

16 kørelektioner på landevej á 45 minutters varighed pr. lektion 

4 kørelektioner på Køreteknisk anlæg á 45 minutters varighed pr. lektion 

Priser udover / oplysninger: 

Leje af skolevogn til praktisk prøve kr. 600,00 (og efterfølgende ved ikke bestået prøve) 

8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus (Lovbefalet og betales ved kursussted) 

Lægeerklæring ved egen læge (Betales ved egen læge) 

1 prøvegebyr til Køreprøve kr. 600,00 (dækker 1 teoriprøve og 1 praktisk prøve) 

Efterfølgende evt. kørelektion 600,00 kr. inkl. moms pr. lektion 

Følgende muligheder vedrørende betaling af kørekort: 

Vælge at betale det hele på en gang 

Vælge at betale over 2, 3 eller 4 gange uden at koster extra. Ekstra behovs køretimer og betalingsrate(er) , skal være betalt inden køreprøven.