Generverv

Kontrollerende eller generhverv : Pris 2.295.- kr. inkl. moms. 

Teori 

2 kørelektioner á 45 minutters varighed 

Leje af skolevogn til praktisk prøven á 45 minutters varighed. 

Teorien foregår efter Dit behov og tempo, mulighed for hjælpemidler i form af teoriprøver på CD. 

Kørelektioner aftales efter bestået teoriprøve 

Du skal forvente fra 2 kørelektioner + praktisk prøven 

Administrativt gebyr kr. 25,00 

Du skal bestå følgende prøver: (gebyr kr. 890,00 til motorkontor) 

1 teoriprøve (25 billeder, bestået med op til 5 fejl) 

1 praktisk prøve 

Kørselsforbud – Pris 3.000,- Kr

+ praktisk prøve 400,- kr. 

Priser er inkl. moms 

Du skal gennemgå speciel undervisning som skal indeholde følgende: 

8 teorilektioner (undervisningsstof fra afsnit 4,6, 7 og 8 i UV-plan) 

8 Kørelektioner 

Administrativt gebyr kr. 25,00 

Der skal udfærdiges en log-bog i forbindelse med undervisningen, 

på samme måde som da du første gang erhvervede kørekort. 

Du skal bestå følgende prøver: (gebyr kr. 890,00 til motorkontor) 

1 teoriprøve (25 billeder, bestået med op til 5 fejl) 

1 praktisk prøve